Projekt „Podnosimy kompetencje” skierowany jest osób dorosłych tj. w wieku 18 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

 • Posiadają wykształcenie co najwyżej średnie i/lub wiek powyżej 50 roku życia (50+).
 • Są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności.
 • Nie prowadzą działalności gospodarczej.
 • Na terenie regionu operacyjnego m. Olsztyn wraz z powiatem olsztyńskim:
  • uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC, lub
  • realizują wybrany do dofinansowania kurs oraz uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu będą prowadzone następujące rodzaje wsparcia, które mogą być dofinansowane:

 • Szkolenia językowe (j. angielski, niemiecki, francuski) prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. określonego poziomu biegłości językowej (zg. Z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), zweryfikowanych w ramach egzaminu i potwierdzonych certyfikatem.
 • Szkolenia ICT i z zarządzania projektami prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu lub prowadzące do nabycia kompetencji tj. zakończone obowiązkowym egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje.

Szkolenia objęte wsparciem będą odbywały się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Warunkiem jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 11% kosztu całkowitego.
Uczestnikom projektu również przysługiwać będzie wsparcie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz dofinansowanie do egzaminów poprawkowych.
Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe będą udostępnione na początku maja 2017 r.

 

Kontakt:

Biuro projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH, ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn
mail: biuro.pk@wmzpp.org

Punkt Kontaktowy znajduje się pod adresem
10-165 Olsztyn, Artyleryjska 3K
Poniedziałek, Środa, Piątek: 8:00 – 16:00,
Wtorek, Czwartek: 11:00 – 19:00

Infolinia dotycząca projektu:
516 009 051        516 009 038

Dokumenty:

 1. Regulamin projektu (ważny od 01.07.2017), Regulamin projektu (dla umów zawartych przed 01.07.2017)
 2. Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy
 3. Zał. 2. Wzór zaświadczenia o zakwalifikowaniu na szkolenie
 4. Zał. 3. Wzór Umowy kształcenia
 5. Zał. 4. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
 6. Zał. 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. Zał. 6. Oświadczenie podmiotu dokonującego wpłaty wkładu własnego Uczestnika projektu
 8. Zał. 7. Zestawienie standardu i cen rynkowych
 9. Zał. 8. Zaświadczenie od Realizatora szkolenia o ukończeniu szkolenia
 10. Zał. 9. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych
 11. Zał. 10. Zaświadczenie o zakwalifikowaniu na egzamin
 12. Zał. 11. Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
 13. Zał. 12. Wniosek o sfinansowanie kosztów szkolenia
 14. Zał. 13. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu-egzaminu poprawkowego.pdf
 15. Zał. 14. Potwierdzenie odbioru podręcznika
 16. Zał. 15. Zaświadczenie o wyniku egzaminu
 17. Zał. 16. Wniosek o sfinansowanie kosztów podręcznika
 18. Oświadczenie o niepełnosprawności

Aktualne szkolenia:

Rodzaj wsparcia Nazwa szkolenia Termin Miejsce szkolenia
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Auditor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:201 12.05.2017 13.30-20.00
13.05.2017 10.00-16.30
19.05.2017 13.30-20.00
28.05.2017 16.00-19.50 (egzamin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
Artyleryjska 3f,
Olsztyn 10-165
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Auditor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higienią Pracy – PN 18001 26.05.2017 13.30-20.00
02.06.2017 13.30-20.00
04.06.2017 14.00-20.00
10.06.2017 15.30-18.40 (egzamin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
Artyleryjska 3f,
Olsztyn 10-165
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Auditor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015 09.06.2017 13.30-20.00
17.06.2017 10.30-16.30
18.06.2017 10.30-16.30
23.06.2017 16.00-19.45 (egzamin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
Artyleryjska 3f,
Olsztyn 10-165
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie z zakresu Prince2 Foundation 16.06.2017 15:00-20:00
17.06.2017 09:00 – 17:30
18.06.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, Słoneczna 54,
10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie AgilePM Foundation 16.06.2017 15:00-20:00
17.06.2017 09:00 – 17:30
18.06.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, Słoneczna 54,
10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Auditor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015 17.06.2017 13.30-20.00
24.06.2017 13.30-20.00
25.06.2017 13.00-19.30
29.06.2017 16.00-19.45 (egzamin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
Artyleryjska 3f,
Olsztyn 10-165
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 04.07.2017 – 17.10.2017
Harmonogram zajęć – 16.30-18.00
Harmonogram zajęć – 18.15-19.45
Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej La Puerta Beata Snopek, ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie z zakresu Prince2 Foundation 07.07.2017 15:00-20:00
08.07.2017 09:00 – 17:30
09.07.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, Słoneczna 54,
10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie z zakresu Prince2 Foundation 14.07.2017 15:00-20:00
15.07.2017 09:00 – 17:30
16.07.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, Słoneczna 54,
10-710 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie z zakresu Prince2 Foundation 21.07.2017 15:00-20:00
22.07.2017 09:00 – 17:30
23.07.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, ul. Jana Pawła II 2/3
11-041 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Szkolenie AgilePM Foundation 28.07.2017 15:00-20:00
29.07.2017 09:00 – 17:30
30.07.2017 09:00- 14:00, 15:00-16:30 egzamin
Olsztyn, ul. Jana Pawła II 2/3
11-041 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Egzamin poprawkowy z Prince2 Foundation 05.08.2017 12:00 – 13.00 Olsztyn, ul. Jana Pawła II 2/3
11-041 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 11.09.2017 – 03.01.2018 Harmonogram szkoleń Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej La Puerta Beata Snopek, ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 11.09.2017 – 03.01.2018 Harmonogram szkoleń Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej La Puerta Beata Snopek, ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 11.09.2017 – 03.01.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38 10-029 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 11.09.2017 – 03.01.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38 10-029 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 12.09.2017 – 02.01.2018 Harmonogram szkoleń Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej La Puerta Beata Snopek, ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 12.09.2017 – 21.12.2017 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38 10-029 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 15.09.2017 – 22.12.2017 Harmonogram szkoleń Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej La Puerta Beata Snopek, ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A2 11.09.2017 – 03.01.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38 10-029 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A2 12.09.2017 – 21.12.2017 Harmonogram szkoleń Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej La Puerta Beata Snopek, ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka niemieckiego poziom A1 12.09.2017 – 21.12.2017 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38 10-029 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami w pomocy społecznej 2017.09.18 08:00-15:20
2017.09.19 08:00-15:20
2017.09.20 08:00-15:20
2017.09.25 08:00-15:20
2017.09.26 08:00-13:50, 13:50-15:20-egzamin
WARMIŃSKI HOTEL & CONFERENCE UL. KOŁOBRZESKA 1, 10-442 OLSZTYN
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 18.09.2017 08:00-15:00
20.09.2017 08:00-15:00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 18.09.2017 08:00-15:00
22.09.2017 08:00-15:00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 19.09.2017 08:00-15:00
20.09.2017 08:00-15:00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 19.09.2017 08:00-15:00
21.09.2017 08:00-15:00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 22.09.2017 08:00-15:00
25.09.2017 08:00-15:00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 28.09.2017 08.00-15.00 29.09.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn
Szkolenie językowe Szkolenie język angielski poziom B2 02.10.2017 – 21.05.2018 Harmonogram szkoleń British School Olsztyn, al. Piłsudskiego 44A, Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego – B2+ 03.10.2017 – 26.06.2018 Harmonogram szkoleń British School Olsztyn, al. Piłsudskiego 44A, Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie A2 05.10.2017 – 17.05.2018 Harmonogram szkoleń Grupa OSB s.c.- Szkoła Hello ul. Warszawska 105/4H 10-701 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 05.10.2017 08.00-15.00 06.10.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 09.10.2017 08.00-15.00 10.10.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka francuskiego ogólnego – poziom podstawowy A1 09.10.2017 – 23.05.2018 Harmonogram szkoleń „ALICJA” Lektorat Języków Obcych Alicja Fesnak, ul. Hanowskiego 9/60, 10-687 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 09.10.2017 08.00-15.00 10.10.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie A2 10.10.2017 – 10.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła Językowa English Perfect ul. Kanta 1a; Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie A2 10.10.2017 – 10.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła Językowa English Perfect Al. Warszawska 36; Olsztyn
Szkolenie językowe Język niemiecki- poziom B1 10.10.2017 – 14.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła Językowa English Perfect Al. Warszawska 36; Olsztyn
Szkolenie językowe Język angielski na poziomie A2 16.10.2017 – 11.06.2018 Harmonogram szkoleń Leader School ul. Grunwaldzka 18a, 10-124 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego – poziom B2 14.10.2017 – 30.06.2018 Harmonogram szkoleń Szkoła Językowa ARTOS, ul. Pieniężnego 18, 10-006 Olsztyn
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami AgilePM Foundation – 3-dniowe szkolenie akredytowane z międzynarodowym egzaminem 20.10.2017 15.00-20.00, 21.10.2017 09.00-17.00 22.10.2017 09.00-14.30 15.00-16.30 – egzamin Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki ul. Słoneczna 54
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Planowanie i zarządzanie projektem społecznym 25.10.2017 14.00-19.00, 26.10.2017 9.00-14.00 Hotel Park, Aleja Warszawska 119, 10-701 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 09.11.2017 – 26.04.2018 Harmonogram szkoleń ul. Kochanowskiego 11; 10-373 Wadąg
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 23.11.2017 08.00-15.00, 24.11.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Żołnierska 15, 11-041 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 24.11.2017 08.00-15.00, 25.11.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto
Szkolenie z zakresu ICT System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych 27.11.2017 08.00-15.00, 28.11.2017 08.00-15.00 Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Żołnierska 15, 11-041 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego A1 07.11.2017 – 22.02.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego A1 07.11.2017 – 22.02.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego A1 07.11.2017 – 22.02.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Żurawia 87
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego A2 07.11.2017 – 22.02.2018 Harmonogram szkoleń Olsztyn, ul. Prosta 38
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego na poziomie A2 realizowany w szkole językowej Leader School 13.11.2017 – 04.07.2018 Harmonogram szkoleń LS Monika Dobrzyńska Leader School Olsztyn ul. Grunwaldzka 18a, 10-124 Olsztyn
Szkolenie z zakresu ICT Tworzenie i montaż filmów promocyjnych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 17.11.2017 – 26.11.2017 Harmonogram szkoleń 10-535 Olsztyn, ul. B. Linki 3/4
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego na poziomie A1 realizowany w szkole językowej Leader School 14.11.2017 – 12.07.2018 Harmonogram szkoleń LS Monika Dobrzyńska Leader School Olsztyn ul. Grunwaldzka 18a, 10-124 Olsztyn
Szkolenie językowe Kurs języka angielskiego poziom A1 14.11.2017 – 28.04.2018 Harmonogram szkoleń ul. Kochanowskiego 11; 10-373 Wadąg
Szkolenie z zakresu zarządzania projektami Zarządzanie projektami w pomocy społecznej 18.11.2017 09.00 – 17.45
19.11.2017 09.00 – 17.45
02.12.2017 09.00 – 17.45
03.12.2017 09.00 – 17.45
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn sala nr 209

 

logoue