logoUE-proper

UWAGA!
Od 24 grudnia 2018 do 2 stycznia 2019 roku biuro projektu będzie nieczynne.

UWAGA! SUBREGION EŁCKI!!!

Z dniem 5 grudnia 2018 rekrutacja w projekcie „Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw subregionu ełckiego” zostaje ponownie otwarta dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek pracowników kierowanych na usługi rozwojowe. Rekrutacja prowadzona będzie do momentu wyczerpania środków przewidzianych w projekcie na refundację usług rozwojowych.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem i związane z tym wydłużone terminy weryfikacji dokumentów przez Operatora, prosimy o planowanie realizacji usług rozwojowych z odpowiednim marginesem czasowym, nie później niż na luty 2019 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Operatora tel. 89 523-55-60,
mail: operator.elk@wmzpp.org.

UWAGA! SUBREGION OLSZTYŃSKI!!!

Z dniem 19 listopada 2018 rekrutacja w projekcie „Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw subregionu olsztyńskiego” została ponownie otwarta dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek pracowników kierowanych na usługi rozwojowe. Rekrutacja prowadzona będzie do momentu wyczerpania środków przewidzianych w projekcie na refundację usług rozwojowych.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem i związane z tym wydłużone terminy weryfikacji dokumentów przez Operatora, prosimy o planowanie realizacji usług rozwojowych z odpowiednim marginesem czasowym, nie później niż na luty 2019 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Operatora tel. 89 523-55-60,
mail: operator.olsztyn@wmzpp.org.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą MMŚP i prowadzisz swoją działalność
na terenie subregionu olsztyńskiego lub ełckiego zgłoś się do nas!

 

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego dwie umowy na dofinansowanie projektów dla przedsiębiorców z naszego województwa.
Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie: 10.6. Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, dziedzina: rozwój firm


Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw subregionu olsztyńskiego

nr projektu RPWM.10.06.00-28-0009/16
wartość projektu: 14 351 700.00 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 11 889 300.00 zł
Subregion olsztyński obejmuje powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz Miasto Olsztyn.


Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw subregionu ełckiego

Nr projektu RPWM.10.06.00-28-0010/16
wartość projektu: 9 540 300.00 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7 898 700.00 zł
Subregion ełcki obejmuje powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski.

W ramach projektów możliwe jest dofinansowanie przedsiębiorcom z sektora MMŚP usług rozwojowych w wysokości nawet do 70.000 zł. Środki na dofinansowanie usług rozwojowych (m.in. szkoleń, doradztwa) dystrybuowane są przez OPERATORÓW w ramach popytowego systemu WA-MA FUR SYSTEM.

Celem obu projektów jest rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP mających swoją siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie subregionu olsztyńskiego lub ełckiego. Cele projektów zostaną osiągnięte poprzez doradztwo w zakresie usług rozwojowych, monitoring realizacji usług rozwojowych oraz udzielanie refundacji na usługi rozwojowe wybrane przez przedsiębiorców z Bazy Usług Rozwojowych. Projekty realizowane będą do 31 marca 2019 r.

W ramach Projektów wsparciem objętych zostanie:

 • 270 firm (MŚP) oraz 600 pracowników tych firm (w tym os. pracujących na własny rachunek) z obszaru wskazanego wyżej jako subregion olsztyński oraz
 • 150 firm (MŚP) oraz 400 pracowników tych firm (w tym os. pracujących na własny rachunek) z obszaru wskazanego wyżej jako subregion ełcki
 • w obu projektach zaplanowano, że wśród objętych wsparciem pracowników firm będzie min. 31% osób w wieku 50 lat i więcej oraz min. 48% osób o niskich kwalifikacjach.

Przewidywane rezultaty na zakończenie projektu
Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw subregionu olsztyńskiego

Co najmniej 600 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje. Minimum 243 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zrealizują swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w projekcie. 288 osób o niskich kwalifikacjach oraz 186 osób w wieku 50 lat i więcej uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu. w ramach projektu powstanie co najmniej 270 raportów z diagnozy potrzeb rozwojowych przygotowanych dla MŚP, które zgłoszą się do projektu. Zmonitorowane zostanie co najmniej 486 usług rozwojowych wybranych przez przedsiębiorców do dofinansowania. Dofinansowanie zostanie udzielone na min. 1620 usług rozwojowych.

Przewidywane rezultaty na zakończenie projektu
Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw subregionu ełckiego

Co najmniej 400 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje. Minimum 135 mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zrealizują swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w projekcie. 174 osoby o niskich kwalifikacjach oraz 114 osób w wieku 50 lat i więcej uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu. w ramach projektu powstanie co najmniej 150 raportów z diagnozy potrzeb rozwojowych przygotowanych dla MŚP, które zgłoszą się do projektu. Zmonitorowane zostaną co najmniej 324 usługi rozwojowe wybrane przez przedsiębiorców do dofinansowania. Dofinansowanie zostanie udzielone na min. 1080 usług rozwojowych.

 

Rozwiń kompetencje!

Znajdź usługę rozwojową dla siebie, swojej firmy i pracowników.

Pomożemy Ci doprecyzować Twoje potrzeby szkoleniowe i doradcze, pokażemy jak znaleźć w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) usługę odpowiednią dla Twoich potrzeb, poprowadzimy Cię krok po kroku przez procedurę ubiegania się do dofinansowanie, w szybkim tempie zrefundujemy Ci wydatki poniesione na usługi z BUR.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć materiał video na temat projektów dla przedsiębiorców (WA-MA FUR System)

Przy dokonywania zgłoszeń do projektu OBOWIĄZUJĄ FORMULARZE dostępne w niebieskich dymkach po lewej stronie.

UWAGA!
W związku z obowiązkiem zrealizowania wskaźników obligatoryjnych przyjętych w projekcie dotyczących objęcia wsparciem osób w wieku 50 lat i więcej oraz osób o niskich kwalifikacjach informujemy, że w pierwszej kolejności wsparciem w projekcie obejmowane będą przedsiębiorstwa, które skierują do projektu osoby spełniające ww. kryteria wieku i/lub wykształcenia.

Jak skorzystać z usługi rozwojowej z dofinansowaniem?

 1. Zgłoś się do nas! Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych w partnerstwie z MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. Sp.k. jest OPERATOREM środków unijnych przeznaczonych na wsparcie rozwojowe MŚP w subregionie olsztyńskim i ełckim w ramach WA-MA FUR SYSTEM
 2. Spotkaj się z mobilnym doradcą! Nasz doradca przyjedzie do Ciebie i pomoże Ci przeanalizować Twoje potrzeby rozwojowe i dobrać odpowiednią usługę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 3. Wypełnij wymagane dokumenty związane z dofinansowaniem usług! Pomoże Ci w tym doradca mobilny i inni pracownicy OPERATORA
 4. Załóż profil na portalu Baza Usług Rozwojowych, wybierz usługę dla swojej firmy i pracowników.
 5. Skorzystaj z tej usługi! Może to być szkolenie dla pracowników lub doradztwo dla przedsiębiorstwa, które pomoże Ci rozwinąć Twoją firmę, poprawić jej wynik finansowy, ulepszyć sposób zarządzania itp. Obszarów doradztwa i szkoleń jest bardzo dużo – wybór zależy od Twoich potrzeb.
 6. Po zakończeniu usługi koniecznie oceń ją w Bazie Usług Rozwojowych!. Wyraź swoją opinię, podziel się swoim doświadczeniem z innymi użytkownikami BUR
 7. Zapłać za usługę a potem zgłoś się do nas po refundację tych kosztów! Zwrócimy Ci nawet do 80% kosztów usługi.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) stanowi kontynuację największej w Polsce wyszukiwarki usług szkoleniowych „Inwestycja w Kadry”. Dotychczas skorzystało z niej ok. 7 mln użytkowników a blisko 250 tys. osób za jej pośrednictwem zapisało się na szkolenia.

BUR to internetowa baza usług rozwojowych zawierająca nie tylko oferty szkoleń, ale także kursów, studiów podyplomowych, e-learningu, doradztwa i innych działań, które pozwalają podnosić i rozwijać kompetencje. BUR została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników. w Bazie znajdą Państwo oferty usług świadczonych komercyjnie oraz takie, na które przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie nawet do 80% kosztów usługi.

Wartość dofinansowania do usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom.

Wysokość dofinansowania wynosi 50% lub 80% kosztów usługi.

Z dofinansowania na poziomie 50% mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy z sektora MSP prowadzący działalność na terenie subregionu olsztyńskiego lub ełckiego.

 

Chcesz uzyskać dofinansowanie w wysokości 80%?

To proste. Wystarczy że spełniasz jeden z poniższych warunków:

 1. Jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą,
 2. Prowadzisz działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa (w naszym województwie to ekonomia wody, meblarstwo i żywność wysokiej jakości),
 3. W pierwszej kolejności usługami rozwojowymi obejmiesz własnych pracowników powyżej 50 roku życia lub pracowników o niskich kwalifikacjach,
 4. Prowadzisz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu (odnotowałeś wzrost przychodów ze sprzedaży lub zatrudnienia na poziomie większym niż 20% średniorocznie w okresie trzech kolejnych lat),
 5. Chcesz skorzystać z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji lub walidacji o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Kontakt: OPERATOR WA-MA FUR SYSTEM

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

biuro projektu dla subregionu olsztyńskiego
Olsztyn ul. Artyleryjska 3K, tel. 89 523-55-60, mail: operator.olsztyn@wmzpp.org

biuro projektu dla subregionu ełckiego
Ełk, ul. Mickiewicza 15, 9 piętro, tel. 508 724 357, mail: operator.elk@wmzpp.org

Możesz nas odwiedzić, zadzwonić, napisać lub spotkać się z mobilnym doradcą w siedzibie Twojej firmy. Przyjedziemy do Ciebie i pomożemy Ci przejść procedurę ubiegania się o dofinansowanie.