UWAGA!
W związku z obowiązkiem zrealizowania wskaźników obligatoryjnych przyjętych w projekcie dotyczących objęcia wsparciem osób w wieku 50 lat i więcej oraz osób o niskich kwalifikacjach informujemy, że w pierwszej kolejności wsparciem w projekcie obejmowane będą przedsiębiorstwa, które skierują do projektu osoby spełniające ww. kryteria wieku i/lub wykształcenia.

Przy dokonywania zgłoszeń do projektu OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE dostępne w niebieskich dymkach po lewej stronie.

 

Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw subregionu olsztyńskiego.
Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw subregionu ełckiego.

 

Rozwiń kompetencje!

Znajdź usługę rozwojową dla firmy i pracowników.

WA-MA FUR SYSTEM to Warmińsko-Mazurski System Finansowania Usług Rozwojowych.

Umożliwia dofinansowanie usług rozwojowych przedsiębiorcom z sektora  MSP w wysokości nawet do 70.000 zł. Środki na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach WA-MA FUR SYSTEM dystrybuowane są przez OPERATORÓW.

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych w Partnerstwie z MDDP sp. z o.o. Akademią Biznesu sp.k. jest OPERATOREM tych środków w subregionie olsztyńskim oraz ełckim.

Subregion olsztyński obejmuje: powiaty bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz Miasto Olsztyn.

Subregion ełcki obejmuje: powiaty ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą MŚP i prowadzisz swoją działalność na terenie subregionu olsztyńskiego lub ełckiego zgłoś się do nas!

Pomożemy Ci doprecyzować Twoje potrzeby szkoleniowe i doradcze, pokażemy jak znaleźć w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) usługę odpowiednią dla Twoich potrzeb, poprowadzimy Cię krok po kroku przez procedurę ubiegania się do dofinansowanie, w szybkim tempie zrefundujemy Ci wydatki poniesione na usługi z BUR.

Jak skorzystać z usługi rozwojowej z dofinansowaniem?
 1. Zgłoś się do nas! Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych jest OPERATOREM środków unijnych przeznaczonych na wsparcie rozwojowe MŚP w subregionie olsztyńskim i ełckim
 2. Spotkaj się z mobilnym doradcą! Nasz doradca przyjedzie do Ciebie i pomoże Ci przeanalizować Twoje potrzeby rozwojowe i dobrać odpowiednią usługę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 3. Wypełnij wymagane dokumenty związane z dofinansowaniem usług! Pomoże Ci w tym doradca mobilny i inni pracownicy OPERATORA
 4. Załóż profil na portalu Baza Usług Rozwojowych i wybierz usługę dla swojej firmyi pracowników.
 5. Skorzystaj z tej usługi! Może to być szkolenie dla pracowników lub doradztwo dla przedsiębiorstwa, które pomoże Ci rozwinąć Twoją firmę, poprawić jej wynik finansowy, ulepszyć sposób zarządzania itp. Obszarów doradztwa i szkoleń jest bardzo dużo – wybór zależy od Twoich potrzeb.
 6. Po zakończeniu usługi koniecznie oceń ją w Bazie Usług Rozwojowych!. Wyraź swoją opinię, podziel się swoim doświadczeniem z innymi użytkownikami BUR
 7. Zapłać za usługę a potem zgłoś się do nas po refundację tych kosztów! Szybko zwrócimy Ci nawet do 80% kosztów usługi.
Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) stanowi kontynuację największej w Polsce wyszukiwarki usług szkoleniowych „Inwestycja w Kadry”. Dotychczas skorzystało z niej ok. 7 mln użytkowników a blisko 250 tys. osób za jej pośrednictwem zapisało się na szkolenia.

BUR to internetowa baza usług rozwojowych zawierająca nie tylko oferty szkoleń, ale także kursów, studiów podyplomowych, e-learningu, doradztwa i innych działań, które pozwalają podnosić i rozwijać kompetencje. BUR została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników. W Bazie znajdą Państwo oferty usług świadczonych komercyjnie oraz takie, na które przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie nawet do 80% kosztów usługi.

 

Wartość dofinansowania stanowi pomoc de minimis udzielaną przedsiębiorcom. 

Wysokość dofinansowania wynosi  50% lub 80% kosztów usługi.

Z dofinansowania na poziomie 50% mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy z sektora MSP prowadzący działalność na terenie subregionu olsztyńskiego lub ełckiego.

Chcesz uzyskać dofinansowanie w wysokości 80%? 

To proste. Wystarczy że spełniasz jeden z poniższych warunków:

 1. Jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą,
 2. Prowadzisz działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa (w naszym województwie to ekonomia wody, meblarstwo i żywność wysokiej jakości),
 3. W pierwszej kolejności usługami rozwojowymi obejmiesz własnych pracowników powyżej 50 roku życia lub pracowników o niskich kwalifikacjach,
 4. Prowadzisz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu (odnotowałeś wzrost przychodów ze sprzedaży lub zatrudnienia na poziomie większym niż 20% średniorocznie w okresie trzech kolejnych lat),
 5. Chcesz skorzystać z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji lub walidacji o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Kontakt:

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
OPERATOR Wa-Ma FUR SYSTEM

biuro projektu dla subregionu olsztyńskiego
Olsztyn ul. Artyleryjska 3K, tel. 89 523-55-60, mail: operator.olsztyn@wmzpp.org

biuro projektu dla subregionu ełckiego
Ełk, ul. Mickiewicza 15, 9 piętro, tel. 508 724 357, mail: operator.elk@wmzpp.org

Możesz nas odwiedzić, zadzwonić, napisać lub spotkać się z mobilnym doradcą w siedzibie Twojej firmy.  Przyjedziemy do Ciebie i pomożemy Ci przejść procedurę ubiegania się o dofinansowanie.

loga unijne rgb